Gnation: Centre cirurgia maxil·lofacial

AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

n compliment amb el deure d’informació recollit en l'art. 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1. Dades identificatives del responsable
AUTÒNOM
http://www.gnation.com/ és un domini d’Internet registrat per GNATION CENTRO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL, SL.
T’informem que http://www.gnation.com/ és un domini d’Internet registrat per la mercantil  GNATION CENTRO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL, SL. domiciliada a C/ Casanova 101, Pr 1º, CP 08011 Barcelona NIF B59963454 i Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-25896, Folio 143, Tomo 21709, Inscripción 1ª 
Telèfon: 934537965
Email: esther@gnation.com
GNATION CENTRO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL, SL. és, per tant, la propietària d’aquest domini, i dels continguts existents al mateix.

2. Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, l’accés i l’ús d’aquest lloc web li confereix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

2.1. Ús del lloc web
http://www.gnation.com/ proporciona l’accés a articles, informacions i dades (en endavant “els continguts”) propietat de GNATION CENTRO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL, SL. L’usuari assumeix  la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
- Incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
- Provocar danys en els sistemes físics i lògics de --- , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per http://www.gnation.com/  contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc.

En qualsevol cas, http://www.gnation.com/  no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al que s’ha previst a la normativa d’aplicació.

2.2. Captura d’informació
- Formulari de contacte on l’usuari haurà d’omplir els camps de nom, email, telèfon i assumpte. Les dades facilitades a través de l’apartat “Contacte” seran utilitzats amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vostè per atendre els seus dubtes o consultes i remetre-li la informació que pugui resultar-li d’interès conforme a la petició formulada.
- Navegació i direcció IP: en navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la seva direcció IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que li ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. La Agencia Española de Protección de Datos considera la IP com a dada de caràcter personal. Aquesta web no utilitzarà la IP per a identificar als seus usuaris, aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i la realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, per analitzat tendències, administrar el lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuari en el seu conjunt. En cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

3. Menors d’edat
Els menors d’edat no poden cedir les seves dades personals a GNATION CENTRO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL, SL. sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals. 
En cas de que GNATION CENTRO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL, SL.detectés que l’usuari fos menor de 18 anys, es reserva el dret a sol•licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o en el seu cas, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o falta de resposta.

4. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per http://www.gnation.com/.Per això no es garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitat cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa.
http://www.gnation.com/ declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, no es fa responsable, en cap cap, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

5. Modificacions
http://www.gnation.com/ es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condiciones d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

6. Propietat intel•lectual i industrial
http://www.gnation.com/ per si mateix o com cessionari és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu no limitatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotipus, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i us, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa a la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització dehttp://www.gnation.com/ 

L’usuari es compromet a respectat tots els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de GNATION CENTRO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL, SL.Podrà visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat en les pàgines de http://www.gnation.com/ 

7. Certificat SSL (Secure Sockets Layer)
El Certificat SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre http://www.gnation.com/ i l’usuari.
http://www.gnation.com/ disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per realitzat connexions segures i s’estableix utilitzant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

8. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
http://www.gnation.com/ es reserva, així mateix, la facilitat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. GNATION CENTRO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL, SL. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Últimas noticias

 • La pèrdua d'una o diverses peces dentals és una patologia molt habitual en els centres clínics, però que actualment gràcies als avenços en implantologia oral pot solucionar-se d'una forma ràpida i eficaç, sense suposar una intrusió molt fort en la nostra boca. Ja que la realització d'un implant consisteix a inserir una peça externa a la mandíbula, per poder col·locar posteriorment la pròtesi corresponent que ocuparà l'espai o espais deixats per la pèrdua de les peces dentals.

  A la clínica Gnation, vam realitzar implantologia oral amb els millors productes i els professionals més especialitzats en el sector. Entre els nostres serveis oferim la possibilitat de realitzes implants unitaris o immediats.

  Els primers, unitaris, consisteixen en la realització d'un implant i una corona que fa que no es trobi a faltar la peça dental perduda. En el cas dels segons, immediats, tenen per objecte l'estalvi d'una intervenció, ja que la col·locació de l'implant es realitza en el mateix moment de l'extracció, d'aquesta manera s'aconsegueix escurçar el temps per disposar de la pròtesi final.

  En algunes ocasions, a més és possible necessitar d'un altre tipus de serveis o tractaments complementaris com pot ser la cirurgia prepotésica o les rehabilitacions, ja siguin de múltiples dents, com completes. En el cas de la cirurgia prepotésica es poden realitzar diversos tractaments que permetran millorar la col·locació dels implants obtenint millors resultats o una millor estètica. A més, comptem amb un equip d'anestesiòlegs col·laboradors per realitzar la sedació amb total garantia.

  Així, en el nostre centre, tots els nostres clients poden gaudir d'un servei complet i professional, que els permet poder tractar diferents aspectes de les malalties que se solen produir al cap i al coll, a més de les vinculades amb l'odontologia.
 • L'articulació temporomandibular és l'encarregada d'unir la mandíbula amb el lateral del cap i és fonamental en diferents funcions habituals com són la parla, el mastegar, el empassar, etc. En moltes ocasions el disc articular no està correctament col·locat i fa que l'articulació no funcioni correctament i per tant, pugui arribar a provocar dolor, inflamació o tensió en els músculs que estan lligats a ella.

  Les causes que provoquen aquesta disfunció poden ser diverses, des d'un defecte en l'alineació de les dents, el bruxisme, la tensió emocional, una contractura muscular, tractaments dentals mal realitzats, etc. A la nostra clínica oferim tot tipus de diagnòstic i tractament per aconseguir corregir aquesta disfunció. Per a això és molt important identificar-la correctament amb la realització de diverses proves específiques com poden ser l'anàlisi oclusal, una ressonància magnètica o proves neurofisiològiques. Un cop diagnosticada correctament és possible tractar-la, en molts casos, d'una manera fàcil i ràpida ja que en moltes ocasions resolent el problema d'origen és possible eliminar aquesta disfunció i els seus símptomes.

  En molts casos aquesta disfunció no es diagnostica perquè precisament està infradiagnosticada, és per això que hi ha una sèrie de signes que mostren de la seva existència:

  • Espetecs en obrir la boca.

  • Desgast de dents

  • Mal de cap

  • Despertar amb mandíbula adolorida

  • Brunzits o xiulets

  En cas de notar algun d'aquests símptomes, el recomanable és assistir a centres especialitzats com la Clínica Gnation, per realitzar una visita a l'especialista i comprovar si es tracta d'aquesta disfunció, per poder tractar-la en la major brevetat possible.
 • A la Clínica Gnation som conscients de la importància de les noves tecnologies com una via de contacte ràpida, eficaç i directa amb els nostres clients és per això que els presentem la nostra nova pàgina web per posar a l'abast de tots els nostres usuaris tots els serveis que oferim, així com poder resoldre totes les consultes que puguin sorgir als nostres usuaris sobre la seva salut.

  A la nostra pàgina web disposem de tots els serveis que poden trobar els nostres clients des dels vinculats amb la cura de la part superior del tronc, és a dir, coll i cap. Així entre els nostres serveis oferim:

  • Estètica facial. Tractaments relacionats amb la millora de l'aspecte físic per una qüestió estètica.

  • Dolors facials i disfunció de l'articulació temporomandibular (ATM). Diagnòstic i tractament de les malalties causades per l'alteració dels elements que componen el sistema masticatori.

  • Cirurgia oral. Realització de diagnòstic i tractament de les diferents malalties vinculades amb la higiene bucal.

  • Glàndules salivals. Diagnòstic i tractament dels processos inflamatoris i tumorals benignes.

  • Implantologia oral. Realització d'implants unitaris i immediats.

  • Cirurgia ortognàtica. Tractaments per aconseguir l'estabilitat articular i aconseguir l'harmonia facial amb una correcta oclusió.

  • Oncologia de cap i coll. Diagnòstic i tractament de les malalties malignes de la regió.

  Amb tots aquests serveis a l'abast dels nostres clients pretenem fer d'aquest nou canal de comunicació una alternativa més per seguir proporcionant el millor servei a tots els nostres usuaris. Esperem sigui del seu grat aquest nou canal en línia en què poden realitzar-nos les seves consultes i peticions.

 • ¿Ha llegado el momento de darle a su sonrisa la apariencia que desea? En nuestra clínica dental en Barcelona estaremos encantados de poder ayudarle a cambiar su rostro y ofrecerle una sonrisa perfecta. Póngase en las mejores manos y obtenga los resultados más favorecedores para su salud y estética bucal. 

 • La salud de sus dientes es fundamental para que pueda tener bienestar absoluto. Además, una dentadura fea también puede provocar falta de seguridad y otro tipo de problemas. Por eso, tendrá que acudir a una clínica dental Barcelona, para que puedan evaluar en qué situación se encuentra y llevar a cabo los tratamientos necesarios para mejorar la estética de su boca.
Su formulario no cumple con los siguientes criterios: Todos los campos (marcados con asteriscos) deben estar llenos y su contenido debe ser valido.
Por favor rellene todos los campos con *.
La dirección de correo es invalida.
El tipo de archivo/s adjunto/s es erroneo o no compatible.
 • Nom*
 • Telèfon*
 • Email*
 • Missatge*
 • He llegit i accepto les condicions d'ús i la Política de privacitat
  *
 • Política de privacitat*
 • * obligatorio